Etkinlikler

Bölüm Hakkında

Ev ve çiftlik hayvanları ile kümes hayvanı ırklarının ıslahı, üretimi, yetiştirilmesi, dengeli ve yeterli beslenmesi, verimliliklerinin artırılması, arı, su canlıları ve yabani hayvanlar da dâhil tüm hayvan türlerinin sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, insanların zoonoz hastalıklardan korunması, canlı hayvan varlığı ve hayvansal üretimin artırılması, hayvansal gıdaların niteliği, üretimi, güvenilirliği ve üretim teknolojileri konularında çalışacak, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapabilecek, bu alanlarda çalışırken hayvan ve hayvan sahibi haklarını ve meslek etiğini gözetecek, kamu yararını gözeten ve toplum yararını ön planda tutacak, veteriner hekimleri yetiştirmek.
Doç.Dr ÖZGÜR YAŞAR ÇELİK
Güncelleme : 23.05.2022 10:50:24